משרדנו מטפל בתביעות נזקי גוף שנגרמו בנסיבות שונות כגון- תאונות עקב מפגעים שונים בשטח ציבורי או פרטי, טביעות בים או בבריכה, אירועי תקיפה, מוצרים מסוכנים, תאונות ספורט, תאונות תלמידים, נשיכת כלב ועוד.
בדומה לתביעות הנזיקין הנוגעות לרשלנות רפואית ותאונות עבודה, גם כאן על התובע לבסס את אשמו של המזיק על מנת לזכות בפיצוי. לא אחת, לצד המומחים הרפואיים, משרדנו נעזר במומחי בטיחות, מהנדסים, חוקרים ימיים ואנשי מקצוע אחרים לשם ביסוס התביעה.
מומלץ להתייעץ עם עו"ד הבקי בתחום הנזיקין והביטוח כבר בסמוך לאחר התאונה לשם קבלת ייעוץ בנוגע להמשך הצעדים הנדרשים.