בפני עובד שנפגע בתאונת עבודה או חלה עקב עבודתו עומדות לרוב האופציות הבאות-

  • תביעה לענף נפגעי עבודה בביטוח הלאומי – במקרה זה, אין צורך להוכיח כי התאונה אירעה בשל רשלנות המעביד. על מנת שהתביעה תוכר די להוכיח כי הנזק נגרם עקב העבודה. יצוין כי מדובר בתחום רחב היקף, בו נכללות פגיעות כגון- מחלות מקצוע, מיקרוטראומה, אירוע מוחי/לבבי ועוד. יש לציין כי קיימים הסדרי הכרה שונים ביחס לסוגי הפגיעות הנ"ל. להרחבה בעניין זה ר' בפרק "ביטוח לאומי".
  • תביעה נגד המעביד ו/או חב' הביטוח שלו – במקרה זה, אין די בכך כי הנזק נגרם עקב העבודה. על מנת לזכות בפיצוי, יש צורך להוכיח כי התאונה אירעה עקב רשלנות המעביד.
  • תביעה מכח פוליסת ביטוח – במקרה זה, בהנחה וברשות העובד פוליסת ביטוח המעניקה כיסוי ביטוחי כגון- אובדן כושר עבודה או תאונות אישיות או כיסויים אחרים העשויים להיות רלוונטיים, קמה לעובד עילת תביעה נגד חב' הביטוח שהוציאה את הפוליסה. אין צורך להוכיח כי התאונה נגרמה בשל רשלנות המעביד על מנת לזכות בפיצוי, אך לעיתים עולה טענה מצד חב' הביטוח לקיומם של חריגים בפוליסה המפקיעים את הכיסוי הביטוחי או לקיומן של הוראות בפוליסה המקטינות את סכום הפיצוי.

חשוב לציין כי לעיתים קרובות התביעות משליכות זו על זו. כך למשל, לאופן ניסוח נסיבות התאונה בטופס התביעה לביטוח הלאומי יכול ותהיה השלכה רבה על סיכויי התביעה נגד המעביד בתביעה הנזיקית או בתביעה מול חברת הביטוח מכח הפוליסה. לפיכך, עוד בטרם הגשת התביעה, מומלץ להתייעץ עם עו"ד הבקי בתחום הנזיקין והביטוח.