בשונה מתביעה נזיקית רגילה, במקרה של תאונת דרכים אין צורך להוכיח מי אשם בתאונה על מנת לזכות בפיצוי, ולרוב ההתדיינות נוגעת לסכום הפיצוי שעל חברת הביטוח לשלם לנפגע. כמו כן, בשונה מתביעות אחרות, במקרה של תאונות דרכים, לעיתים, קיימת אפשרות להגיש לחב' הביטוח בקשה לתשלום תכוף, ולהקדים חלק מתשלום הפיצוי שישולם בסיום התביעה.

התנאים הנדרשים לקבלת פיצוי הם כדלקמן-
א. קיומו של נזק גוף.
ב. רישיון נהיגה ותעודת ביטוח חובה תקפים למועד התאונה.
ג. נסיבות התאונה מהוות "תאונת דרכים" כהגדרתה בחוק.

נראה כי שני התנאים הראשונים לא מעוררים קושי מיוחד. יחד עם זאת, ביחס לתנאי השלישי, לעיתים הדברים אינם כה פשוטים. כך למשל, אדם שדלת המכונית נטרקה על ידו או אדם שנפגע במהלך טיפול/תיקון ברכב או אדם שנפל בעת היציאה מן הרכב, יכול ובנסיבות מסוימות תביעתו- תוכר ובנסיבות אחרות- תידחה.

חשוב לציין כי גם במקרים בהם לא היה רישיון נהיגה או תעודת ביטוח חובה בתוקף או במקרים כמו תאונת "פגע וברח" עדיין לעיתים תיתכן אפשרות להגיש תביעה נגד קרנית- קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים.

מומלץ להתייעץ עם עו"ד הבקי בתחום הנזיקין והביטוח כבר בסמוך לאחר התאונה לשם קבלת ייעוץ בנוגע להמשך הצעדים הנדרשים והמסמכים הנחוצים.