פטור ממס הכנסה ניתן לאדם עיוור או לאדם בעל נכות בשיעור של 100% בשל בעיה רפואית אחת או לאדם בעל נכות בשיעור של למעלה מ-89% לפי חישוב מיוחד ("משוקלל").
יוער כי ע"פ שיטת החישוב המיוחד לא קל להגיע לסף המזכה. על פי שיטה זו יש לשקלל את אחוזי הנכות שנקבעו עבור הבעיות השונות מהן האדם סובל, ולא לצרף אותן אחת לשנייה. לדוגמא- לאדם הסובל מנכות אורטופדית בשיעור 30% ונכות נוירולוגית בשיעור 20% לא תיקבע נכות מצטברת בשיעור 50% כי אם נכות משוקללת בשיעור 44%.
הזכאות לפטור ניתנת למי שנקבעה לו נכות לתקופה של לפחות 185 יום בשנה. יש לציין כי תקרת ההכנסה הפטורה ממס משתנה מידי שנה. בשנת 2017- תקרת הפטור מהכנסה מיגיעה אישית עומדת על 606,000 ₪.
מי שנקבע כי זכאותו לפטור החלה בשנים שקדמו לשנת המס הנוכחית, עשוי לקבל החזרי מס רטרואקטיבית עד 6 שנים מיום הגשת בקשת הפטור.
היות והגעה לסף המזכה ע"פ שיטת החישוב המיוחד עשויה להיות תהליך ארוך ומורכב למדי כדאי להיוועץ עם עו"ד הבקי בתחום נזקי הגוף אשר לרוב גם יוכל להיות לעזר בהשגת חוות הדעת הרפואיות והמסמכים הרפואיים הנחוצים.