גזזת היא מחלה פטרייתית מידבקת של השיער ושל הקרקפת. בשנות ה־50 של המאה הקודמת הייתה המחלה שכיחה מאוד בעיקר בקרב ילדי העולים החדשים שחיו בתנאי צפיפות במעברות. באותה עת, הטיפול שניתן לחולים היה באמצעות הקרנות במכוני רנטגן. לימים התבררו תופעות הלוואי של הטיפול, ובכלל זה גידולים שפירים וגידולים סרטניים.

‏חוק לפיצוי נפגעי גזזת קובע כי אנשים שקיבלו הקרנות נגד גזזת בין השנים 1960 – 1946 וחלו בעקבות הטיפול באחת מהמחלות המפורטות בחוק, זכאים לפיצוי כספי מהמדינה. כמו כן, זכאים לפיצוי שאיריהם של נפגעי גזזת שנפטרו כתוצאה ממחלתם.

החוק קובע כי נפגע גזזת הוא מי שעונה על שלושת התנאים הבאים:

  1. ועדת מומחים קבעה שהוא עבר "טיפול בהקרנות" כאמור בחוק.
  2. ועדה רפואיתקבעה כי הוא לקה באחת מהמחלות הקבועות בחוק כדוגמת גידולי מוח, גידולים בבלוטת התריס, גידולים בבלוטת הרוק, סרטן הדם ועוד.
  3. הוא נמצא בישראל.