תחום נוסף של דיני הנזיקין נוגע לנזקי רכוש.
משרדנו מטפל בתביעות נזיקין הנוגעות לנזקים שנגרמו לרכב, לדירה או לעסק, למטען וסחורה יקרי ערך שלאחר שנשלחו אבדו או ניזוקו וכן בתביעות ביטוחיות הנוגעות לפוליסות ביטוח המכסות נזקי רכוש.