אנשי כוחות הביטחון אשר נפצעו ו/או חלו עקב שירותם זכאים לפנות בתביעה לקצין התגמולים – אגף השיקום להכרה בזכותם כנכים.
חלקן הגדול של התביעות נבחן ע"י מומחה רפואי המשמש יועץ לקצין התגמולים, אשר בוחן את הקשר הסיבתי בין הנכות לשירות.
לאחר סיום בחינת התביעה, קצין התגמולים מחליט האם להכיר בתביעה או לדחות אותה.
במידה וקצין התגמולים מכיר בתביעה, הנכה נדרש לעמוד בפני ועדה רפואית לשם קביעת שיעור נכותו. על החלטה של הוועדה הרפואית, ניתן להגיש ערר לוועדה רפואית עליונה. לוועדה העליונה, סמכות לשנות את דרגת הנכות אשר נקבעה בוועדה הראשונה ואף להפחית אותה.
במידה וקצין התגמולים דוחה את התביעה, ניתן להגיש ערעור לוועדת הערעורים אשר בראשה יושב שופט של בית משפט שלום.
תשומת הלב כי בתביעות לפי חוק הנכים קיימת תקופת התיישנות קצרה בת שלוש שנים מיום השחרור מהשירות. יחד עם זאת, קצין התגמולים רשאי להאריך את התקופה כאשר האירוע שגרם לחבלה או למחלה תועד ברשומות רפואיות המנוהלות ע"י הצבא או המדינה.
יש לציין כי לעיתים גורמים צבאיים או משטרתיים, בעלי כוונות טובות יש להניח, מנסחים ומגישים את התביעה בשמו של הנפגע, ולעיתים בכך עשויים לגרום לו לנזק.
בידי הנפגע קיימות זכויות רבות, אותן הוא עלול להחמיץ במידה ויפעל באופן שגוי בשל חוסר ידע וניסיון. גם כאן, בדומה לתביעות המוגשות לביטוח הלאומי ולבית המשפט, קיימת חשיבות רבה לאופן ניסוח התביעה והמסמכים המצורפים לה.
לפיכך, מומלץ להתייעץ עם עו"ד הבקי בתחום טרם הגשת התביעה לקצין התגמולים.