פעילותו של המשרד בכל הקשור למוסד לביטוח לאומי נוגעת למחלקות הרלוונטיות לנפגעי הגוף- נפגעי עבודה, נכות כללית, שירותים מיוחדים, ניידות, ילד נכה, נפגעי פעולות איבה וסיעוד.
נפגעי עבודה
תאונות עבודה יכולות להיות שונות ומגוונות. על מנת שהתאונה תוכר ע"י המוסד לביטוח לאומי עליה להיות מסווגת תחת אחת מהקטגוריות הבאות:
1. אירוע תאונתי.
2. מחלות מקצוע.
3. מיקרוטראומה.
4. אירוע לבבי/אירוע מוחי.
5. בקע מפשעתי.
6. ליקוי שמיעה וטינטון (רעש תמידי באוזניים).
להרחבה בעניין ר' ב"פרסומים בתקשורת" את המאמר- "תאונת עבודה: איך תובעים את הביטוח הלאומי?"

נכות כללית

לשם קבלת קצבת נכות כללית על המבוטח לעמוד במספר תנאים. העיקריים שבהם נוגעים לשיעור הנכות הרפואית ודרגת אי הכושר.
נכות רפואית: על המבוטח להיות בעל נכות רפואית של 60% לפחות או 40% נכות כשאחד מהליקויים המרכיבים את הנכות הוא בשיעור של 25% לפחות.
דרגת אי כושר: עקב הנכות המבוטח אינו מסוגל לעבוד או כי יכולתו להשתכר פחתה לפחות ב-50%, ונקבעה לו דרגת אי כושר באחד מהשיעורים: 60%, 65%, 74% או 100%.
על ההחלטה בנוגע לשיעור הנכות הרפואית ניתן להגיש ערר לוועדה רפואית לעררים. במידה ומרוצים משיעור הנכות הרפואית שנקבע ניתן להגיש ערר על דרגת אי הכושר בלבד.
יש לציין כי גובה הקצבה החודשית אינו נגזר משיעור הנכות כי אם משיעור דרגת אי הכושר.
שירותים מיוחדים
קצבת שירותים מיוחדים משולמת למבוטחים מגיל 18 ועד גיל פרישה הזקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום-יום (לבישה, אכילה, רחצה, ניידות בבית והיגיינה אישית) במשק הבית (הכנת מזון, הפעלת מכשירי חשמל, אחזקת הבית, טיפול תרופתי, ביצוע קניות וסידורים מוסדיים וכספיים) או שהם זקוקים להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים לעצמם או לאחרים.
בנוסף, זכאי לקצבה גם מי שהוא אחד מאלה:
מי שמקבל טיפול בדיאליזה פעמיים בשבוע לפחות.
מי שהושתל בגופו איבר (כליה, לב, לבלב, ריאה, כבד) או מוח עצם מתורם זר – בחצי השנה שמיום ההשתלה. מי שהושתל בגופו מוח עצם עצמי – שלושה חודשים מיום ההשתלה.
חולה אונקולוגי שמקבל טיפול רפואי, מתוך רשימת הטיפולים המופיעים בחוזר נכות 1926.

ניידות

הביטוח הלאומי מעניק הטבות למי שיש להם ליקויים ברגליים המגבילים אותם בניידות. מדובר בהטבות כגון- קצבה חודשית, הלוואה ברכישת רכב ואביזרים לרכב, תו נכה, לימודי נהיגה ועוד.
חשוב לציין כי את המוגבלות בניידות קובעות ועדות רפואיות של משרד הבריאות, ולכן לפני שמגישים בקשה לביטוח הלאומי לקבל את ההטבות בניידות, יש לפנות תחילה בבקשה להיבדק בוועדות הרפואיות של משרד הבריאות.
הוועדות קובעות אם יש ליקוי ברגליים, בהתאם לרשימת ליקויים מוגדרת, ואם ישנה הזדקקות לכיסא גלגלים ושימוש בו, ואם הליקוי שנקבע עשוי להשתנות או שהוא נקבע לצמיתות.
למרבה הצער, במידה והמוגבלות בניידות נובעת ממצבים שאינם נוגעים לנכות תפקודית ברגליים כדוגמת אי ספיקת לב או אי ספיקת כליות או בעיות בוורידי הרגליים- התביעה לא תוכר.
ילד נכה

קצבת לילד נכה משולמת על-ידי המוסד לביטוח לאומי לילדים בגילאים שבין 90 ימים ל-18 שנים ו-3 חודשים, בהתאם לליקויים השונים ומידת התלות של הילדים בזולת.
קיימת רשימה של מחלות וליקויים המזכים בתשלום הקצבה כדוגמת שיתוק מוחין, אלרגיה מסכנת חיים, אפילפסיה, ילד הזקוק לטיפולי דיאליזה, ליקוי שמיעה, עיוורון, ליקויים נפשיים, תסמונת דאון, סוכרת, עיכוב התפתחותי, ילד על הרצף האוטיסטי ועוד.
כמו כן, הורה לילד הזקוק לעזרה בביצוע פעולות היום-יום (הלבשה, אכילה, רחצה, ניידות בתוך הבית והיגיינה אישית) באופן החורג במידה ניכרת מבני גילו, וכן הורה לילד הזקוק להימצאות מבוגר בסביבתו לצורך מניעת סכנה באופן החורג במידה ניכרת מבני גילו, עשוי להיות זכאי לקצבת ילד נכה.
קצבת ילד נכה נועדה לעודד ולאפשר להורים לטפל בילד במסגרת המשפחתית. לפיכך, ילד השוהה במוסד בתנאי פנימייה שניתנים בו שירותי ריפוי, סיעוד או שיקום אינו זכאי לקצבת ילד נכה. על אף האמור, במקרים בהם ההורים נושאים בכל הוצאות אחזקת הילד במוסד, במשפחה בה יש ילד נכה נוסף המקבל קצבה או כאשר הילד עתיד להשתחרר מהמוסד וישנו אישור על תאריך השחרור ותכנית לשילוב הילד בקהילה, עשוי המוסד לביטוח לאומי לאשר תשלום קצבת ילד נכה.

נפגעי פעולות איבה

פגיעת איבה היא פגיעה ישירה מפעולת איבה של כוחות אויב, או פגיעה שנגרמה בעקבות פעולת איבה או בהקשר אליה או פגיעה כתוצאה ממעשה אלימות שמטרתו פגיעה באדם בשל השתייכות למוצא לאומי אתני, ובלבד שהוא נובע מהסכסוך הישראלי-ערבי או שנעשה על ידי ארגון טרוריסטי.
נפגע בפעולת איבה שהגיש תביעה לתגמול נכות, יוזמן להופיע לפני ועדה רפואית, שבסמכותה לקבוע את דרגת נכותו לתקופה זמנית או קבועה. פרט לתשלום מענק חד פעמי או קצבת נכות חודשית (בהתאם לשיעור הנכות) קיימות הטבות נוספות כדוגמת סיוע ברכישת דירה, מימון טיפולים רפואיים, שיקום מקצועי ועוד.
יש לציין כי קבלת תגמולים מותנית באישור הרשות המאשרת במשרד הביטחון כי מדובר בפגיעה בפעולת איבה. במקרה שהרשות המאשרת לא הכירה בפגיעה כפגיעת איבה, ניתן לערור על ההחלטה בפני ועדת העררים בבית המשפט המחוזי בתל אביב.

עורך דין לתביעות ביטוח לאומי

עורך דין לתביעות ביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי אמור לדאוג לאזרחי המדינה בכל מצב של ירידה בהשתכרות, בין אם מדובר על פיטורין ואבטלה, בין אם זקנה, מחלה או פגיעה בעקבות תאונות דרכים או תאונות עבודה. כולנו משלמים לביטוח לאולמי על בסיס חודשי, בין אם כשכירים ובין פא כעצמאים, כך שעל פניו נראה שברגע האמת, כאשר אדם יזדקק לעזרה הוא יקבל את הפיצויים התואמים את מצבו. לצערנו הדברים אינם כך. אפשר לשמוע לא מעט על מצבים בהם אדם אשר נפגע בתאונה או חלה במחלה קשה צריך להתמודד עם ועדות רפואיות ואין סוף בירוקרטיה כדי לקבל את המגיע לו. פניה אל עורך דין לתביעות ביטוח לאומי מוקדם ככל האפשר ללא ספק תהפוך את ההתמודדות לקלה יותר.

תפקידו של עורך דין לתביעות ביטוח לאומי

עורך דין לתביעות ביטוח לאומי מלווה את התובע ומוביל את התביעה מהרגע הראשון ועד לרגע בו יקבל את הקצבה המגיעה לו בעקבות מצבו. עבודתו של עורך הדין מתחילה בתשאול ותחקור הנפגע, במיוחד במקרים מורכבים כמו תאונת עבודה או תאונת דרכים. קבלת קצבת נכות בעקבות פגיעה אינה עניין פשוט. המוסד לביטוח לאומי עושה כל שניתן כדי לתת קצבה נמוכה יותר או לתקופה קצרה יותר. הדרך שעל הנפגע לעבור כרוכה בהרבה מאוד בירוקרטיה, וועדות רפואיות ובמקרה הצורך ועדת ערר. בכל אלה יהיה עורך הדין מעורב, ינהל את הדברים ויקל על הנפגע בתוך סבך הבירוקרטיה ובהתמודדות מול וועדות.

כיצד לבחור את עורך הדין המתאים?

להשגת תוצאות מקסימליות של התביעה חשוב לבחור עורך דין לתביעות ביטוח לאומי שהוא מומחה בנזקי גוף עם דגש על סוג האירוע בו נפגעתם, בין אם תאונת דרכים, תאונת עבודה או מחלה. עליו להיות מנוסה בתביעות של ביטוח לאומי, להיות עם ידע ובקיאות בכל החוקים הנוגעים לכך ואופן ההתנהלות מול ביטוח לאומי. כדאי לבחור עורך דין מקומי המכיר את הנפשות הפועלות בסניף המוסד לביטוח לאומי בו מתנהל התיק, וגם שהתחושה שלכם מולו תהיה נוחה, שתרגישו עימו פתיחות ותחושת ביטחון.

עו"ד אסף שפירא הוא עו"ד מומחה בתביעות נזיקין, כולל של המוסד לביטוח לאומי. הוא ליווה תובעים רבים בדרך לקבלת הפיצוי ואף קצבאות ארוכות טווח גם כשהיה נראה שהסיכויים לכך קטנים. מוזמנים ליצור קשר.

עורך דין לענייני ביטוח לאומי

הדעה הרווחת היא שקשה מאד למצות זכויות דרך המוסד ולכן יש לא מעט אנשים שאפילו יוותרו מראש על התנהלות מול פקידי המוסד. עורך דין לענייני ביטוח לאומי שזה בדיוק התחום שבו הוא מתמחה – יסייע בייצוג לקוחות מול המוסד לביטוח לאומי על מנת לוודא מיצוי זכויות, היעדר סחבת או גרירת רגליים וזירוז תהליכים שבאופן עצמאי עבור המבוטחים היו לוקחים לא מעט זמן.

 

מתי צריך לפנות לעזרתו של עורך דין לענייני ביטוח לאומי?

יש שני מקרים שבגינם כדאי לבחון את האפשרות של קבלת סיוע מצדו של עורך דין לענייני ביטוח לאומי – האחד הוא כאשר אומרים נואש מפניות חוזרות ונשנות, מקבלת תשובות גנריות או במצב שבו המבוטח חש שהוא לא מצליח למצות את העניין שבגינו הוא פונה. המקרה השני הוא מלכתחילה, כלומר הלקוח מראש בוחר להיות מיוצג על ידי עורך דין על מנת שלא להתנהל כלל מול המוסד לביטוח לאומי. חשוב לדעת שבמקרים שבהם המוסד אכן מערים קשיים או בוחן לעומק בקשה שהוגשה – עורכי הדין יקבלו יחס מקל בשל הנחת היסוד שהם בחנו לעומק את הבקשה והמקרה והם אמינים.

 

עם עורך דין או בלעדיו – לא מוותרים על מיצוי זכויות

אין זה נכון לוותר על זכויות שמגיעות, גם אם הדרך להשיג אותן תהיה מאתגרת ולא פשוטה. הנחת היסוד צריכה להיות שהמוסד לביטוח לאומי, כשמו כן הוא, צריך לסייע לאזרחי המדינה להתגבר על מקרים שקרו להם ולתמוך בהם בעת צרה או בעיה. עורך דין לענייני ביטוח לאומי יכול לעשות את כל זה במהירות גבוהה יחסית לאחר שיבחן לעומק את המקרה המדובר ויתנהל מול המוסד כפי המצופה.

עורך הדין אסף שפירא מנוסה בייצוג לקוחות מול המוסד לביטוח לאומי, ואף ייצג את המוסד לביטוח לאומי בעבר, ידאג למיצוי הזכויות שמגיעות להם בדרך מהירה ומקצועית. הוא הכתובת לקבל כל ייעוץ בנושא זה.