דיני הנזיקין הם חלק מן המשפט האזרחי ועוסקים במצבים שבהם נגרם לאדם נזק- לגופו, לרכושו או לשמו הטוב.

פקודת הנזיקין מאגדת בתוכה שורה של עוולות כדוגמת עוולת הרשלנות, תקיפה, הסגת גבול, שליחת יד, היזק על ידי כלב, הטעיה ועוד, כאשר העוולה השכיחה ביותר הנזכרת בפסיקת בתי המשפט היא עוולת הרשלנות.

לצד פקודת הנזיקין קיימים חיקוקים נוספים הנוגעים לתחומים שונים של דיני הנזיקין, וביניהם חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, חוק זכויות החולה, חוק האחריות למוצרים פגומים, חוק הנזיקין האזרחיים (אחריות מדינה), חוק הביטוח הלאומי, חוק הנכים (תגמולים ושיקום), חוק איסור לשון הרע, חוק למניעת הטרדה מינית ועוד.

היות ותביעות נזיקיות מעוררות לעיתים סוגיות מתחום החוזים והביטוח, חיקוקים כדוגמת חוק חוזה הביטוח וחוק החוזים הם אף רלוונטיים.

כפי שניתן להבין, דיני הנזיקין כוללים תחומים שונים ומגוונים. להלן סקירה של התחומים בהם מתמחה משרדנו-