לאסף,
זה המעט שאני יכולה, על מנת להביע את תודתי והוקרתי לכל מה שעשית עבורי ועבור בני.
תודה מקרב לב.