נכות רפואית ונכות תפקודית – ההבדל בין השתיים

לא אחת עולה השאלה כיצד בית משפט בתביעות נזקי גוף קובע את סכום הפיצוי. ובכן, במרבית התביעות, יש מספר ראשי נזק שעל בסיסם נקבע הפיצוי הכולל שעל הנתבע לשלם לתובע. כך למשל, נפסק פיצוי בגין הוצאות רפואיות אותן נדרש הנפגע להוציא בשל הפגיעה, פיצוי עבור הוצאות נסיעה במקרה של פגיעה בניידות או נסיעה לטיפולים, פיצוי בגין הצורך להיעזר בזולת (בין בשכר ובין ע"י קרובים), כאב וסבל ועוד.

ראש הנזק העיקרי ברוב רובן של התביעות הוא ראש הנזק הנוגע לפגיעה בשכר או בהכנסה. ראש נזק זה, לרוב, נחלק לשניים- פיצוי בגין הפסדי שכר או הכנסה שהיו מיום הפגיעה ועד למועד פסק הדין, ופיצוי בגין הפגיעה בכושר ההשתכרות בעתיד. בקשר לפיצוי שנפסק בגין הפגיעה בכושר ההשתכרות בעתיד, הפרמטר העיקרי, שעומד לנגד עיני בית המשפט הוא שיעור הנכות. יחד עם זאת, יש מקום להבחין בין נכות רפואית לבין נכות תפקודית. לא אחת, בגין אותה נכות רפואית, אצל שני אנשים שונים, ייפסקו פיצויים השונים זה מזה באופן ניכר. חשוב להבין כי גובה הפיצוי, בראש הנזק הזה, הוא בעיקר נגזרת של הנכות התפקודית ולא הנכות הרפואית.

לדוגמה- אם ניקח שני תובעים, באותו גיל, שמרוויחים אותו הדבר, ולשניהם נכות רפואית בשיעור 10% בגין פגיעה באצבעות היד, אבל האחד הוא פסנתרן הנדרש להקליד על קלידי הפסנתר, בעוד השני עובד כמנהל חשבונות- למי ייפסק פיצוי גבוה יותר? ניחשתם נכון- לפסנתרן. במקרה של הפסנתרן ייתכן ובית משפט יקבע כי נכותו התפקודית היא אפילו בשיעור 100% או בקירוב לכך, בעוד שאצל מנהל החשבונות, עשוי ביהמ"ש, לקבוע כי לנכות הרפואית אין השפעה של ממש על כושר ההשתכרות, ולהעמיד הנכות התפקודית על 5% למשל. דוגמה נוספת- צלקת בפנים. במקרה כזה, ברור שהנכות התפקודית אצל אשה העובדת כדוגמנית תהיה גבוהה בהרבה מאישה העובדת כעורכת דין.

ומה לגבי קטינים? הכיצד תקבע הנכות התפקודית אצלם? התשובה היא שאצל קטינים בית משפט מניח הנחה כי הנכות הרפואית זהה לנכות התפקודית. 10% נכות רפואית אצל קטין, לרוב, תוערך על ידי ביהמ"ש כשוות ערך לנכות תפקודית בשיעור 10%. הסיבה לכך היא שאצל קטינים, אין די נתונים כדי להתייחס כראוי לסוגיית הנכות התפקודית, מהטעם כי אלו ברוב המקרים עדיין לא נכנסו לשוק התעסוקה, ולכן אין לבית משפט ברירה אלא להניח כאמור.

לסיכום, לשיעור הנכות של הנפגע יש השפעה גדולה על קביעת סכום הפיצוי המגיע לו. יחד עם זאת, כאמור, יש להבחין בין נכות רפואית לבין נכות תפקודית. לא אחת, עשוי, להיות שוני רב בין השתיים, ומכאן, כי עשוי להיות הבדל גדול בסכום הפיצוי שנפסק לנפגע אחד לעומת נפגע אחר.

אודות עורך דין אסף שפירא

עוה"ד שפירא הינו בעל ניסיון רב של כעשור שנים בייצוג של מאות לקוחות במגוון תחומי דיני הנזיקין על גווניהם הרבים ומספק לקהל לקוחותיו שירות יעיל, אמין ואיכותי תוך הקפדה בלתי מתפשרת על סטנדרט מקצועי גבוה ועל יחס אישי לכל אורך הדרך.

קראו עוד »